Sjukvårdspodden Jakten På Den Jämlika Vården

Informações:

Synopsis

Hur kan man uppnå den målsättning som regeringen har uttalat om att vi inom en generation ska sluta de påverkbara hälsoklyftorna? Just det söker Björn och Jonas från Roche svar på i Sjukvårdspodden Jakten på den jämlika vården. I varje avsnitt ger en ny gäst sin syn på jämlik vård och hur vi kan möta regeringens målsättning. Podcasten är utgiven av Roche Sverige. www.roche.se

Episodes

 • Den åldrande patienten

  27/06/2022 Duration: 36min

  Äldre får mer sällan nya och effektiva läkemedel. Äldre kvinnor är särskilt drabbade. Är det här en systematisk diskriminering och hur kan vi i så fall komma till rätta med det? I avsnitt 35 av Sjukvårdspodden pratar Jonas Edström och Linda Avander om ojämlikheter inom vården som grundar sig på ålder. Medverkande är Thony Björk, apotekare och sakkunnig i läkemedelsfrågor på Sveriges Pensionsärsförbund, Janette Olsson (s), regionråd i opposition och ledamot i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Susanne Rolfner Suvanto, sjuksköterska och tidigare utredare för nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen samt Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna.

 • Sällsynta hälsotillstånd och FN:s nya resolution

  28/02/2022 Duration: 41min

  FN har antagit en ny resolution. Den syftar till att förbättra situationen för de 300 miljoner människor världen över som lever med eller är anhöriga till någon med ett sällsynt hälsotillstånd. Resolutionen fokuserar på att säkerställa ett stärkt hälso- och sjukvårdssystem och implementeringen av nationella strategier för området. I avsnitt 34 av Sjukvårdspodden pratar Jonas Edström och Beata Ferencz om vad som behöver hända för att de med ett sällsynt hälsotillstånd ska få en bättre situation, både i Sverige och i världen. Medverkande är Anders Olauson, ordförande för Ågrenska, Acko Ankarberg, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, Helene Cederroth, ordförande för Willefonden och Barbro Westerholm riksdagsledamot för Liberalerna.

 • Nollvision cancer

  16/02/2022 Duration: 25min

  Idag är cancer den överlägset främsta orsaken till död före 80 års ålder. Men det finns de som anser att det inte behöver vara så. Att cancer skulle kunna elimineras som dödsorsak och i större utsträckning än idag bli en botbar eller kronisk sjukdom, men är det verkligen möjligt och vad kommer i så fall krävas? I avsnitt 33 av Sjukvårdspodden pratar Jonas Edström och Eleonore Lundkvist om möjligheten att utrota cancer som dödsorsak med Ebba Hallersjö Hult, samordnare för innovationsmiljön Nollvision Cancer och Barbro Sjölander, ordförande i nätverket mot gynekologisk cancer. Ni får också en spaning från Peter Nordström, programchef på Swelife.

 • Hälsodata och digitalisering

  03/02/2022 Duration: 30min

  Digitalisering är en förutsättning för att maximera nyttan av precisionsmedicin. Tekniken och viljan finns, men vad krävs för att digitalisering av vården ska utvecklas i den takt som omvärlden kräver? I avsnitt 32 av Sjukvårdspodden pratar vi om hälsodata och digitalisering tillsammans med Eva Bucksch, jurist på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Helene Cederroth, grundare av Willefonden och Anna Sandström från AstraZeneca som leder gruppen för hälsodata inom regeringens samverkansprogram för Hälsa och Life Science.

 • Fokus på tumöragnostiska behandlingar

  02/09/2021 Duration: 38min

  Tillsammans med Magnus Carlsson, ordförande för Sarkomföreningen, och Gisela Helenius, molekylärbiolog och verksamhetsansvarig på Clinical Genomics i Örebro, samtalar vi om tumöragnostiska diagnoser. Vad är det, vad innebär det för patienten och vad kommer det innebära för vården? I vårt reportage har vi pratat med Anders Edsjö, överläkare vid klinisk genetik och patologi i Region Skåne, som har en stor inblick inom området. Vi får även en spaning från vår kollega Alexandre Breant som jobbar med just tumöragnostiska diagnoser.

 • Hur kan vi bli bättre på klinisk forskning i Sverige?

  23/06/2021 Duration: 32min

  I detta avsnitt pratar vi om kliniska prövningar. Varför är det viktigt och hur kan vi i Sverige bli bättre på det? Med oss för att diskutera det här har vi Karin Eriksson, forskningschef på Cancerfonden, och Anna Mannfalk, regionråd i Region Skåne. I vårt reportage berättar Annika Baan, chef för prövningsenheten inom onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, om hur hon ser på läget för klinisk forskning i Sverige samt om vilka ambitioner de har på Sahlgrenska. Vi får även en spaning inom ämnet från Anna Nilsson Vindefjärd som är generalsekreterare för ForskaSverige!.

 • Screening och tidig diagnos och vad det kan innebära

  03/05/2021 Duration: 28min

  Tillsammans med Maja Ödmann som är mamma till Roy som föddes med genetiska muskelsjukdomen SMA typ 1 och Michael Anefur som är riksdagsledamot för KD samtalar vi om vikten av screening och tidig diagnos. I vårt reportage berättar Marie-Christine Ouillade som är ordförande för Newborn Screening  Alliance om hur de driver frågan om nyföddhetsscreening på europeisk nivå. Sist gör Björn Klanac som är fysioterapeut vid regionhabiliteringen i Göteborg en spaning i ämnet.

 • Avancerade läkemedelsterapier – det här är bara början

  29/03/2021 Duration: 27min

  I detta avsnitt pratar vi om avancerade läkemedelsterapier tillsammans med Lise-lott Eriksson som är ordförande för Blodcancerförbundet samt Ann Novotny som är ansvarig för ATMP Center vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och projektledare för Gothia Forum. Kristina Kannisto som är projektledare vid Karolinska Centrum för Cellterapi delar med sig av en spaning inom samma ämne.

 • Precisionsmedicin - Framtiden är redan här!

  04/02/2021 Duration: 22min

  Precisionsmedicin lyfts ofta fram som framtidens behandling, men faktum är att den faktiskt redan finns här och nu. Precisionsmedicin möjliggör snabbare och mer precis diagnostik av bland annat olika cancerformer och sällsynta diagnoser & är ett allt viktigare verktyg inom hälso- och sjukvården. I det här avsnittet möter vi Johan Hartman, docent i patologi vid Karolinska Institutet och Karin Liljelund, vice ordförande i Lungcancerföreningen, för att diskutera hur dagens precisionsmedicin fungerar, och om det finns några luckor? Vidare i avsnittet delar Richard Rosenqvist Brandell, professor i klinisk genetik vid Karolinska institutet och projektledare för Genomic Medicin Sweden (GMS), en spaning på hur deras arbete och vision inom området ser ut.

 • Sällsynta diagnoser

  23/12/2020 Duration: 29min

  Att ställa diagnos kan vara en extra stor utmaning när vi pratar om ovanliga sjukdomar -där kunskapen är begränsad. Det finns över 7000 olika ovanliga diagnoser och mellan ca  2-500 000 personer i Sverige är drabbade. Lyssna till Maria Montefusco, ordförande för Riksförbundet för Sällsynta diagnoser & Thomas Sejersen, överläkare och professor vid Barnneurologen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.  Ett internationellt perspektiv ger Dr Lucy McKay, vd Medics4RareDiseases i Storbritannien.  Vidare ger Ann Nordgren, adjungerad professor i klinisk genetik, Karolinska institutet en spaning. God lyssning!

 • Vikten av tidig diagnos och en snabbare vårdkedja

  11/11/2020 Duration: 26min

  Fler än hälften av alla lungcancerpatienter har en spridd sjukdom vid diagnos. Hur ska vi jobba för en tidigare upptäckt och snabbare vårdkedja? Det diskutera Mia Rajalin, med dr, leg. psykolog, patient & Marina Tuutma, ordf. Svenska Distriktsläkarföreningen. Hör ett internationellt perspektiv på lungcancervården Vanessa Beattie, specialistsköterska inom lungcancer vid Aintree Hospital i Liverpool, England. Vi får en spaning från Hanna Rafstedt, kontaktsjuksköterska vid Bröstcentrum på Södersjukhuset i Stockholm.

 • Om hur det är att vara patient under pandemin

  26/10/2020 Duration: 21min

  Lyssna till hur patienternas situation är under pandemin. Gäster är Ella Bohlin, kristdemokrat och Vårdutvecklingsregionråd i region Stockholm och Penilla Gunther, initiativtagare till en organisation som heter Fokus Patient som på olika sätt syftar till att stärka patienters ställning. Vi bjuder på ett europeiskt perspektiv från Mariano Votta, CEO Active Citizens Network och vidare kommer Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro presentera en spaning om hur pandemin har slagit mot hennes intressegrupp och hur hon ser på den närmaste framtiden med den vårdskuld som byggs upp.

 • Cancersjukvårdens situation under pandemin

  06/07/2020 Duration: 18min

  I det här avsnittet diskuterar vi cancervårdens situation under pandemin med gästerna Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer och Svenska Ödemförbundet, och Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare och ordförande Regionala cancercentrum i samverkan. Vi får även ett europeiskt perspektiv direkt från Martii Aarpro, ordförande för European Cancer Organization (ECCO). Veronika Lindberg, kanslichef vid Storstockholms diabetesförening ger oss en samtida spaning.

 • #6 Ulrika Karlsson & Anders Olauson - Kraftsamla för en jämlik vård

  27/03/2018 Duration: 52min

  I säsongens sista avsnitt gästas Jonas Edström av Ulrika Karlsson (M), riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden, och Anders Olauson, hedersordförande European Patients Forum (EPF).

 • #5 Margareta Haag & Fredrik Lundh Sammeli - Kraftsamla för en jämlik vård

  20/03/2018 Duration: 38min

  Jonas Edström gästas i det femte avsnittet av Sjukvårdspodden av Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och ordförande i socialförsäkringsutskottet, och Margareta Haag, ordförande för Svenska Ödemförbundet och vice ordförande för Nätverket mot cancer.

 • #4 Inga-Lill Lellky & Barbro Westerholm - Kraftsamla för en jämlik vård

  13/03/2018 Duration: 30min

  I Sjukvårdspoddens fjärde avsnitt får Jonas Edström besök av Barbro Westerholm, riksdagsledamot och äldrepolitisk talesperson för Liberalerna, och Inga-Lill Lellky, grundare av Cancerkompisar.

 • #3 Johan Assarsson & Lise Lidbäck - Kraftsamla för en jämlik vård

  06/03/2018 Duration: 42min

  Jonas Edström gästas av Johan Assarsson, vd Inera och vice ordförande eHälsomyndigheten, och Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet, i det tredje avsnittet av Sjukvårdspodden.

 • #2 Roger Henriksson & Ante Nordqvist - Kraftsamla för en jämlik vård

  27/02/2018 Duration: 47min

  I det andra avsnittet av Sjukvårdspodden samtalar Jonas Edström med Roger Henriksson, professor och verksamhetschef för Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland, och Ante Nordqvist, beteendevetare och medlemsansvarig på Ung Cancer.

 • #1 Lars Ohly & Laura Hartmann - Kraftsamla för en jämlik vård

  19/02/2018 Duration: 47min

  Säsong tre av Sjukvårdspodden inleds med att Jonas Edström, policychef på Roche, gästas av Lars Ohly, dåvarande ordförande för Funktionsrätt Sverige, och Laura Hartman, ordförande för Tillitsdelegationen.

 • #16 Olle Lundberg - Jakten på den jämlika vården

  14/06/2017 Duration: 51min

  Sjukvårdspoddens Jonas och Björn träffar Olle Lundberg som har lett Kommissionen för jämlik hälsa.

page 1 from 2