Free Lean Six Sigma Green Belt Training

Informações:

Synopsis

Free Lean Six Sigma Green Belt Training
provided by
Master Black Belt Igor gowski in polish language.

Episodes

 • EGB Mesure 4 Jak weryfikować system pomiarowy

  09/11/2016 Duration: 15min
 • EGB Mesure 3 Elementy idealnego systemu pomiarowego

  08/11/2016 Duration: 11min
 • EGB Mesure 2 Pierwsze kroki ku idealnemu systemowi pomiarowemu

  07/11/2016 Duration: 10min
 • EGB Mesure 1 B??dy alpha i beta a nasze ?ycie

  26/02/2016 Duration: 10min
 • EGB Define 5 Koniec fazy Define - karta projektu.

  19/02/2015 Duration: 09min
 • EGB Define 4 A,B,C motywowania do udzia?u w projekcie.

  03/01/2015 Duration: 10min
 • EGB Define 3 VOC g?os klienta i tolerancja.

  15/12/2014 Duration: 10min
 • EGB Define 2 Który klient jest najwazniejszy?

  13/12/2014 Duration: 12min
 • EGB Define 1 SIPOC - gdzie jest klient?

  06/12/2014 Duration: 12min
 • EGB Wstep 12 Jak zyska? na projektach Lean Six Sigma?

  03/12/2014 Duration: 11min
 • EGB Wstep 11 Druga cz??? projektów DMAIC?

  01/12/2014 Duration: 11min
 • EGB Wstep 10 Na czym polega rozwi?zywanie problemów?

  10/11/2014 Duration: 11min
 • EGB Wstep 9 Jaki obliczy? poziom Sigma?

  25/10/2014 Duration: 10min
 • EGB Wstep 8 Co mówi nam histogram?

  25/10/2014 Duration: 10min
 • EGB Wstep 7 Jaki jest g?ówny cel Six Sigma

  24/10/2014 Duration: 10min
 • EGB Wstep 6 Jak uzyska? certyfikat Green Belt

  23/10/2014 Duration: 10min
 • EGB Wstep 4 Definicja jako?ci - DELTA ZERO

  22/10/2014 Duration: 12min
 • EGB Wstep 4 Kim jest klient?

  22/10/2014 Duration: 11min
 • EGB Wstep 3 Pierwszy projekt

  21/10/2014 Duration: 10min
 • EGB Wstep 2 Lean Six Sigma i Twój sukces

  21/10/2014 Duration: 09min
page 1 from 2