Salt Mango Tree Podcast - ????????? ( In English and Malayalam)

Let's talk about School Beating(s)

Informações:

Synopsis

നമ്മളെല്ലാം നേരിട്ടപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്നു വിചാരിച്ചതും എന്നാൽ വലിതായപ്പോൾ തഴഞ്ഞതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് അധ്യാപകരുടെ അതിരുകടന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ. ഞാൻ അനുഭവിച്ച കുറച്ചു ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ ലക്കത്തിൽ. monkeyfied Podcastന്റെ ഇതു പോലുള്ള toxic parenting ഇനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ep ആണ് ➡️ : https://open.spotify.com/episode/6UfnqFE6DH8tr9SHQ7ktJh?si=-W9qR5_WT864kW3POorP4g&utm_source=copy-link Also Checkout My Youtube Channel: https://www.youtube.com/mallunium