Salt Mango Tree Podcast - ????????? ( In English and Malayalam)

Ramayana Anime - The Political and Religious story of (and behind) an 'Indian' Anime.

Informações:

Synopsis

ഞാൻ ഈ ലക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയവും ഉണ്ട് മതവും ഉണ്ട്. അതിനാൽ ചിലർക്കൊക്കെ വിരോധം തോന്നാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്.അതിനാൽ മേൽപറഞ്ഞ രണ്ടു വിഷയവും അക്രമാസക്തമായി പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾ ഈ ലക്കം ഒഴുവാക്കുക --- || ✔️ Link to the Movie : https://youtu.be/3yf-kYqivn0 || --------- || --------|| ✖️ Trailer of the New OTT series i was talking about : https://youtu.be/n06_wLWmW8Q ||