Stille Før Optagelse

#57 Viceadm. direktør Pernille Knudsen: "Flyt ikke bevisbyrden for sexchikane...

Informações:

Synopsis

Fagbevægelserne har stillet et lovforslag om, at bevisbyrden i sager om sexchikane flyttes over på arbejdsgiver. Chefen skal kunne bevise, at han/hun har gjort, hvad han/hun kunne for at skabe et krænkelsesfrit miljø. Kan arbejdsgiver ikke det, kan der falde dom. Forslaget behandles i Folketinget til efteråret. Viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen fortæller, at organisationen er imod lovforslaget, for hvordan skal arbejdsgiver kunne drages til ansvar, hvis han/hun ikke har været til stede, da overgrebet skete? Loven vil snarere komplicere sagerne yderligere. Dansk Arbejdsgiverforening mener ikke, at man kommer sexchikanekulturen til livs ved bare at gøre chefen ansvarlig, men at man tværtimod vil bryde med den tillid, som ellers kendetegner forholdet mellem ansatte og arbejdsgiver i Danmark.