Po Ludzku O Pieni?dzach

Informações:

Synopsis

„Pieni?dz jest dobrym s?ug?, ale kiepskim panem.”Drog? do wolno?ci finansowej s? ?wiadome decyzje. Najlepiej by by?y oparte na zrozumieniu, jak to wszystko dzia?a w praktyce. W ko?cu mamy dost?p do stron internetowych, publikacji i materia?ów z tej dziedziny. Dlaczego w takim razie nie korzystamy z wiedzy, któr? mamy pod r?k??Dla wielu osób finanse to skomplikowany ?wiat niezrozumia?ych klauzul pisanych drobnym drukiem.W Internecie wystarczy kilka klikni??, aby trafi? na wielu samozwa?czych guru biznesu i zarabiania. Mo?na odnie?? wra?enie, ?e ?eby odnie?? finansowy sukces, trzeba by? ekspertem w tej dziedzinie i jest to ?wiat zarezerwowany tylko dla wybranych. Nic bardziej mylnego. Rados?aw Budnicki, mentor i coach, twórca popularnego podcastu „Lepiej teraz” rozmawia ze swoimi go??mi o tym, jak odnale?? si? w finansach oraz o tym, jak sprawi?, aby pieni?dze dobrze s?u?y?y realizacji naszych celów ?yciowych.Po ludzku i zrozumiale. Tak jak si? o tym normalnie rozmawia ze znajomymi – bez reklamowych sloganów i naukowych definicji.Pos?uchaj o tym jak zarz?dza? swoimi finansami. Wybierz swoj? w?asn? ?cie?k? do finansowej wolno?ci i pos?uchaj jak do tego podchodz? eksperci odpowiadaj?cy na pytania Rados?awa Budnickiego. Zdecyduj co z wielu ofert dost?pnych na rynku jest dla ciebie najlepsze, czego rzeczywi?cie potrzebujesz. Tre?ci prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieni?dzach” s? opiniami prowadz?cego i jego go?ci i odzwierciedlaj? ich osobiste pogl?dy. Nie nale?y interpretowa? ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A. Spó?ka nie ponosi odpowiedzialno?ci za trafno?? oraz kompletno?? informacji przekazywanych przez prowadz?cego i jego rozmówców.Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dzia?a na podstawie decyzji Komisji Papierów Warto?ciowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Episodes

 • Odcinek 106: Warren Buffet - na czym polega tajemnica jego sukcesu?

  Odcinek 106: Warren Buffet - na czym polega tajemnica jego sukcesu?

  10/05/2021 Duration: 19min

  Dziś mam dla Was odcinek solowy, do którego nagrania zainspirowała mnie książka „Liderzy” Davida Rubensteina. Książka jest zapisem jego rozmów z ludźmi, którzy osiągnęli sukces w biznesie, Jednym z rozmówców jest Warren Buffett i to jemu poświęcam ten odcinek. Z naszej rozmowy dowiecie się: - kim jest Warren Buffett, - jakim majątkiem obecnie dysponuje, - jakimi zasadami kieruje się w swoim życiu. - co jest podstawą jego filozofii życiowej, - jakie strategii inwestycyjne stosuje, - jakie działania filantropijne podejmuje, - kiedy zaczął inwestować, - jakie czynniki wpłynęły na to, że zainteresował się inwestowaniem, - jaką uczelnię ukończył i dlaczego właśnie ją, - co miało wpływ na sposób jego inwestowania - dlaczego warto czytać biografie ludzi, którzy osiągnęli sukces - dlaczego warto odważyć się być innym, - jakimi zasadami Buffett kieruje się w swoich inwestycjach, - co jest miarą osiągnięcia życiowego sukcesu. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego

 • Odcinek 105: Na czym polega efekt snoba?

  Odcinek 105: Na czym polega efekt snoba?

  03/05/2021 Duration: 21min

  Dziś przygotowałem dla Was odcinek solowy, w którym opowiem o zjawisku zwanym efektem snoba. Z nagrania dowiecie się: - jak zostało zidentyfikowane to zjawisko, - na czym ono polega, - jak to się dzieję, że ludzie działają na zasadzie owczego pędu, - jakie inne nazwy określają to zjawisko, - jakie są przejawy snobizmu, - jakie przekonania na temat rzeczywistości mają osoby ulegające efektowi modowemu, - na czym polega teoria klasy próżniaczej, - na czym polega efekt Veblena, - jakie są przykłady efektu Veblena, - dlaczego ludzie kupują dobra luksusowe, - jak stosunek do luksusu wygląda w różnych krajach, - jaki jest sposób na walkę z efektem modowym, - na czym polega inwestowanie kontrariańskie? Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Wszystkie dotychczasowe podcasty znajdziecie też na naszej stronie: http://bit.ly/30CKa44 Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub s

 • Odcinek 104: Jak sztuczna inteligencja może nam pomóc w inwestowaniu? Przemysław Kowalski

  Odcinek 104: Jak sztuczna inteligencja może nam pomóc w inwestowaniu? Przemysław Kowalski

  26/04/2021 Duration: 27min

  Dziś moim gościem jest Przemysław Kowalski, który opowie o zastosowaniu sztucznej inteligencji w świecie finansów osobistych. Z naszej rozmowy dowiecie się: - co zawodowo wiąże Przemysława ze sztuczną inteligencją, - czym jest sztuczna inteligencja i jak działa, - gdzie obecnie możemy spotkać się ze sztuczną inteligencją, - jak zbierane są dane, które wykorzystuje sztuczna inteligencja, - gdzie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, - jak wygląda użycie sztucznej inteligencji w finansach osobistych, - czy są fundusze inwestycyjne, które korzystają ze sztucznej inteligencji, - czy jest możliwe, aby automaty zastąpiły doradców bankowych, - czy Przemysław dałby swoje pieniądze w zarządzanie sztucznej inteligencji, - jakie kryteria wziąłby pod uwagę przy takiej decyzji? Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Gener

 • Odcinek 103: Na czym polega plutofobia?

  Odcinek 103: Na czym polega plutofobia?

  19/04/2021 Duration: 18min

  Dziś zapraszam do wysłuchania mojego solowego odcinka, a także dołączenia do naszego kwietniowego wyzwania #mniej. Z nagrania dowiecie się: - na czym polega mentalność niedoboru, - dlaczego nie osiągamy swoich celów majątkowych, - jak poradzić sobie z negatywnymi myślami na temat przyszłości, - dlaczego obawiamy się bogactwa, - co to jest plutofobia, - skąd pochodzi ta nazwa, - jakie są symptomy fizyczne i psychiczne plutofobii, - jakie są przyczyny plutofobii, - jaki wpływ na finanse osobiste ma plutofibia, - czy plutofibię się leczy, - jak można poradzić sobą z tą fobią, - na czym polega chrometofobia i kogo najczęściej dotyczy. Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informacji przekazywanych przez prowadzącego i jeg

 • Odcinek 102: Jak oglądanie telewizji wpływa na nasz status finansowy? Radek Budnicki

  Odcinek 102: Jak oglądanie telewizji wpływa na nasz status finansowy? Radek Budnicki

  12/04/2021 Duration: 19min

  Dzisiaj nagrałem dla Was kolejny odcinek solowy. Opowiadam w nim o tym, jak oglądanie telewizji wpływa nasze finanse i postrzeganie rzeczywistości. Z nagrania dowiecie się: - o moich doświadczeniach związanych z oglądaniem telewizji, - dzięki jakim zabiegom zrobiłem zmiany w moim życiu, - jakie mam korzyści z tego, że nie oglądam telewizji, - jak nawyki oglądania mediów wpływają na nasze finanse, - jak oglądanie telewizji wpływa na nasze postrzegania świata, - czy TV może wpływać na nas także pozytywnie, jakie warunki muszą być w takiej sytuacji spełnione, - co o wpływie telewizji na nas mówią badania, - w jaki sposób na myślenie o bogactwie wpływa to, jakie programy oglądamy, - czy telewizja odpowiada za nasze nastawienie do pieniędzy, - ile czasu więcej spędzamy na oglądaniu TV niż na planowanie swoich finansów, - co się dzieje, gdy nie sprawdzamy regularnie naszych wydatków, - jakie pytanie warto sobie zadać sięgając po pilota. Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Treści prezentowane w podcastach

 • Odcinek 101: Jak obecnie wygląda edukacja finansowa dzieci i młodzieży? Krzysztof Falkowski

  Odcinek 101: Jak obecnie wygląda edukacja finansowa dzieci i młodzieży? Krzysztof Falkowski

  05/04/2021 Duration: 23min

  Dziś moim gościem jest Krzysztof Falkowski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Rozmawiamy o tym, jak obecnie wygląda w szkołach edukacja finansowa dzieci i młodzieży. W nagraniu usłyszycie też kilka słów na temat wyzwania, do udziału w którym chcę Was zaprosić w kwietniu. Z nagrania dowiecie się: - czym na co dzień się zajmuje Krzysztof, - jak zarobił swoje pierwsze pieniądze, - jakie przekonania na temat pieniędzy panowały w jego rodzinnym domu, - jakie błędy związane z pieniędzmi popełnił w młodości, - czy korzystał z doradztwa inwestycyjnego, - czy obecnie w szkołach średnich jest wystarczająca ilość edukacji finansowej, - jak w tej dziedzinie wyglądają inne kraje, - czego powinna uczyć szkoła, - jak powinna wyglądać edukacja finansowa w młodszych klasach, - jakie korzyści dawało dzieciom SKO, - na czym polega branżowa symulacja biznesowa i czego można się w niej nauczyć, - co można zrobić w celu propagowania wiedzy o finansach osobistych w szkołach, - jak wygląda proces wpr

 • Odcinek 100: Dlaczego warto zostać minimalistą? Radek Budnicki

  Odcinek 100: Dlaczego warto zostać minimalistą? Radek Budnicki

  29/03/2021 Duration: 22min

  Dziś nagrałem dla Was odcinek solowy poświęcony filozofii minimalizmu, którą praktykuję już od około 4 lat. Z nagrania dowiecie się: - Czy ograniczenia związane z pandemią spowodują odrodzenie się minimalistycznego podejścia do życia, - Jak wyglądało moje życie jeszcze kilka lat temu, - Jak zmieniło się moje życie po trafieniu na minimalistów, - Na czym polega „mniej znaczy więcej” w architekturze, - Na czym polega sharing economy, - Dlaczego teraz minimalizm staje się jeszcze bardziej popularny, - Czy minimalizm jest stylem życia dla każdego, - Jak wygląda życie minimalisty, - Jakie wartości wyznaje minimalista, - Czym dla minimalisty jest sukces, - Jakie korzyści przyniosła mi zmiana podejścia do życia, - Co przynosi mi szczęście, - Co daje nam bycie wdzięcznym, - Co to znaczy być minimalistą, - Jak podchodzić do zakupów, - Dlaczego warto ograniczać bodźce, - Na czym polega prawdziwy minimalizm? Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opini

 • Odcinek 99: Jak język, którym się posługujemy, wpływa na naszą rzeczywistość finansową? T.Piekot

  Odcinek 99: Jak język, którym się posługujemy, wpływa na naszą rzeczywistość finansową? T.Piekot

  22/03/2021 Duration: 42min

  Dziś moim gościem jest dr hab. Tomasz Piekot, lingwista kulturowy, kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Tomasz opowie m.in. o tym, jak sposób mówienia o pieniądzach wpływa na nasz stosunek do nich, edukację finansową, skłonność do oszczędzania. Z nagrania dowiecie się: - kim jest czym zajmuje się Tomasz, - czy to prawda, że język kształtuje nasz światopogląd, - czym jest relatywizm językowy, - jak język, którym mówimy o pieniądzach, wpływa na naszą rzeczywistość finansową, - na czym polega relatywizm liczb, - dlaczego w testach kompetencji matematycznych nastolatkowie z krajów azjatyckich wypadają lepiej niż reszta świata, - czym jest analfabetyzm finansowy i jakiej części naszego społeczeństwa dotyczy, - jakie czynniki wpływają na nasze kompetencje finansowe, - jakie zabiegi językowe stosujemy, aby nie mówić o pieniądzach zbyt poważnie, - dlaczego stosujemy wulgaryzmy i eufemizmy w języku dotyczącym finansów, - jak banki podchodzą do upraszczania języka umów, regulaminów, - w

 • Odcinek 98: Jak nowe technologie wpływają na nasze finanse osobiste? Mariola Szymańska-Koszczyc

  Odcinek 98: Jak nowe technologie wpływają na nasze finanse osobiste? Mariola Szymańska-Koszczyc

  15/03/2021 Duration: 29min

  Dziś moim gościem jest Mariola Szymańska – Koszczyc z fundacji działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego - EFPA. Rozmawiamy o zadaniach fundacji, jak pomaga instytucjom finansowym i inwestorom prywatnym. Dowiemy się te , jak technologie zmieniają nasze zachowania finansowe. Z nagrania dowiecie się: - czym w swojej pracy zajmuje się Mariola, - kim są klienci fundacji, - czym jako organizacja zajmuje się EFPA, - przykłady współprac, - jak ich działalność przekłada się na finanse przeciętnego Kowalskiego, - jak wygląda obraz wiedzy o inwestowaniu wśród Polaków i świadomość dostępności usług - czy faktycznie korzystamy z doradztwa finansowego, choć tak o tym myślimy, - w jakiej sytuacji że zwrócić się do nich przeciętny Kowalski, - jak często muszą być aktualizowane certyfikacje EFPA, - w jaki sposób pomagają instytucjom finansowym, - co to jest FinTech, - czy EFPA certyfikuje twórców takich aplikacji, - jak Revolut wpłynął na świadomość technologiczną konsumenta, - czy usługi bezpłatne są naprawdę

 • Odcinek 97: W jaki sposób media społecznościowe wpływają na nasze finanse? F. B. Georgiew

  Odcinek 97: W jaki sposób media społecznościowe wpływają na nasze finanse? F. B. Georgiew

  08/03/2021 Duration: 28min

  Dziś do rozmowy zaprosiłem założyciela agencji social media Tiger, Franciszka Bazylego Georgiewa. Opowie nam o tym, jak nasz wizerunek w mediach społecznościowych przekłada się na nasze finanse osobiste. Z nagrania dowiecie się: - czym Franciszek zajmuje się zawodowo, - co zmieniło się w jego pracy od momentu ogłoszenia pandemii, - co zmieniło się w tym okresie w mediach społecznościowych, - jakie nowe platformy pojawiły się w ostatnim czasie, - jak social media wpływają na naszą markę osobistą, - jak nasz wizerunek w mediach społecznościowych wpływa na nasze dochody, - jakie branże najlepiej odnajdują się w poszczególnych mediach społecznościowych, - czy warto iść pod prąd w mediach społecznościowych, - czy zna osoby, które dzięki SM poprawiły swój status majątkowy, - jak wyróżnić się w mediach społecznościowych, - czy jest przepis na wysokie zasięgi, - jakie są kluczowe warunki osiągnięcia a sukcesu w SM, - w jakim kierunku wg Franciszka będą rozwijać się media społecznościowe. Zapraszam do wysłuchania i

 • Odcinek 96: Jak pandemia zmieniła nasze zachowania zakupowe związane z elektroniką? Mateusz Skitek

  Odcinek 96: Jak pandemia zmieniła nasze zachowania zakupowe związane z elektroniką? Mateusz Skitek

  01/03/2021 Duration: 25min

  Dziś moim gościem jest Mateusz Skitek, redaktor naczelny portalu i kanału na YouTube TechnoStrefa. Mateusz opowie o tym, jak pandemia zmieniła nasze zachowania zakupowe dotyczące elektroniki użytkowej. Z nagrania dowiecie się: - czym Mateusz zajmuje się zawodowo, - jak obecnie wygląda zainteresowanie elektroniką użytkową, - co się zmieniło w podejściu do zakupów, - jak sprzedawcy elektroniki poradzili sobie ze zmianą, - jakie produkty najlepiej sprzedają się w tym okresie, - czy jakieś produkty elektronicznie szczególnie wybiły się w sprzedaży, - w jakim kierunku idą trendy związane z elektroniką, - czy warto inwestować w nowe gadżety elektroniczne, - co może przekonać Mateusza do zmiany modelu telefonu, - kiedy nie warto wydawać pieniędzy na nowy sprzęt, - jaki sprzęt do śledzenia aktywności fizycznej jest najbardziej popularny, - jak ważne jest czytanie recenzji sprzętu przed zakupem, - w jaki sposób przygotować się do zakupu, - czy ogólnie dostępne porównywarki cen są wiarygodne, - jak być świadomym k

 • Odcinek 95: W jaki sposób można zarobić w branży gier? Jan Wyspiański

  Odcinek 95: W jaki sposób można zarobić w branży gier? Jan Wyspiański

  22/02/2021 Duration: 31min

  Dziś rozmawiam z Janem Wyspiańskim, ekspertem od gamingu, który opowie o tym, jak inwestowanie w branży gier przekłada się na zyski. Z nagrania dowiecie się: - czym Jan zajmuje się zawodowo, - na czym zarabia się w świecie gier, - jak kształtują się zarobki w branży twórców gier, - jak ten rynek wygląda w Polsce, a jak zagranicą, - jakie ostatnie debiuty giełdowe w branży gier odniosły sukces, - co spowodowało taki sukces firm giełdowych w ostatnim czasie, - w czym tkwi tajemnica Wiedźmina i CD Projektu, - od czego zacząć inwestowanie w gry, - na czym polegało działanie społecznościowe związane z akcjami Game Stop, - w jaki sposób można zarobić na e-sporcie, - czym jest streaming w grach i jak na nim się zarabia, - jak zarabia się na publicystyce gamingowej, - jakie dodatkowe formy zarobku są dostępne w tej branży, - jak będzie rozwijać się zarabianie w tej branży? Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i

 • Odcinek 94: Co to jest CEM i jak dzięki niemu zyskują klienci i firmy? Joanna Hirsz

  Odcinek 94: Co to jest CEM i jak dzięki niemu zyskują klienci i firmy? Joanna Hirsz

  15/02/2021 Duration: 42min

  Dziś moim gościem jest Joanna Hirsz-Kropińska, ekspertka od CEM (Customer Experience Management), która opowie o ty, czym jest CEM i dlaczego firmom opłaca się jego wdrożenie. W odcinku usłyszycie: - czym zawodowo zajmuje się Joanna, - jakie były początki jej firmy, - jaka jest różnica pomiędzy CRM a CEM, - jakie korzyści przynosi firmie wdrożenie CEM, - z jakimi innymi działaniami mylone jest CEM, - kiedy klient może rozpoznać, że dana firma wdrożyła CEM, - czy wdrożenie CEM jest kosztowne i od czego zależy koszt, - jak firmom zwraca się inwestycja w CEM, - dlaczego warto inwestować w CEM, - co to jest NPS i dlaczego powinien być wysoki, - kim jest promotor, - jakie koszty wiążą się z wdrożeniem CEM, - jakie czynniki wpływają na kosztowność wdrożenia, - przykłady wdrożenia CEM z sukcesem, - czy CEM zadziała także w przypadku tzw. wpadki wizerunkowej, - dlaczego warto słuchać klientów. Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzą

 • Odcinek 93: Kto i dlaczego wpada w zakupoholizm i jakie niesie on skutki? Radek Budnicki

  Odcinek 93: Kto i dlaczego wpada w zakupoholizm i jakie niesie on skutki? Radek Budnicki

  08/02/2021 Duration: 19min

  Dziś nagrałem dla Was odcinek solowy poświęcony uzależnieniu od zakupów. Opowiadam w nim o mechanizmach rządzących tym nałogiem, jakie niesie skutki, kogo może dotyczyć i jak z nim walczyć. W odcinku usłyszycie: - historie zakupów dużych, niepotrzebnych rzeczy, - historie impulsowych zakupów, - jakie niepotrzebne rzeczy kupują ludzie w czasie pandemii, - dlaczego chętnie kupujemy, co dają nam zakupy, - kiedy najłatwiej ulegamy pokusom zakupowym, - w jaki sposób technologia sprzyja zakupom, - co na ten temat mówią badania, - jakiej części populacji dotyczy zakupoholizm, - kogo najczęściej dotyczy ten problem, - jak ryzyko zakupoholizmu zmienia się wraz z wiekiem, - czy płeć wpływa na zagrożenie zakupoholizmem, - jak wygląda schemat zachowań zakupoholicznych, - jakich emocji dostarczają nam zakupy, - co mówią na ten temat psycholodzy i psychoterapeuci, - jakie motywy mogą wywoływać chęć zakupu, - jakie problemy „załatwiamy“ sobie zakupami, - jak zakupoholicy maskują swoje zakupy, - jakie konsekwencje ma zakupo

 • Odcinek 92: Jak odróznić piramidę finansową od uczciwych ofert inwestowania w sieci? Wojtek Paprota

  Odcinek 92: Jak odróznić piramidę finansową od uczciwych ofert inwestowania w sieci? Wojtek Paprota

  02/02/2021 Duration: 26min

  Dziś moim gościem jest Wojtek Paprota. Z naszej rozmowy dowiecie się, jak odróżnić uczciwe oferty inwestowania w sieci od ofert, które są piramidami finansowymi. Inspiracją do nagrania tego odcinka była informacja o karze finansowej, jaką UOKiK nałożył na jednego z youtuberów za promowanie działalności, która okazała się być piramidą finansową. W nagraniu usłyszycie: - na czym polega działanie piramidy finansowej, - jakie czynniki świadczą o tym, że mamy do czynienia z piramidą finansową, - jakie konsekwencje może ponieść osoba zaangażowana w tworzenie piramidy finansowej lub zachęcająca do udziału w niej, - jakie elementy biznesów typu MLM wykorzystują piramidy finansowe, - dlaczego ludzie dają się wciągać w takie biznesy, - jak sprawdzić, czy mamy do czynienia z piramidą. Zapraszam do wysłuchania i komentowania. iTunes: https://podcasts.apple.com/us/podcast/po-ludzku-o-pieni%C4%85dzach/id1311620668?fbclid=IwAR0PTKxlVKGuOk1X0RBtILvzWUJi7-0HTV0QToBWtiIhVIFyD4lgkoFNgk0&mt=2 Android: https://player.fm/se

 • Odcinek 91: Dlaczego łatwo tracimy pieniądze wygrane na loteriach? Radek Budnicki

  Odcinek 91: Dlaczego łatwo tracimy pieniądze wygrane na loteriach? Radek Budnicki

  25/01/2021 Duration: 21min

  Dzisiaj nagrałem dla Was odcinek solowy. Opowiadam w nim o tym, co dzieje się z ludźmi, gdy nagle stają się bogaci dzięki wygranym na loteriach. Z tego odcinka dowiecie się: - czy osoby, które wygrywają na loteriach, stają się szczęśliwsze, - jak wielu wygrywających bankrutuje, - jak wygrana wpływa na życie ludzi, - czy ryzyko bankructwa rośnie wraz z wysokością wygranej, - jak wygrywać, aby nie stracić, - dlaczego ludzie tracą wygrane, - jakie są najczęstsze pułapki, w które wpadają wygrywający, - jakie są konsekwencje szybkiego uzyskania bogactwa, - na czym polega tzw. rachunkowość umysłowa, - co zrobić z wygraną, aby nie stracić, - dlaczego nie warto kupować losów na loterii. Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność in

 • Odcinek 90: Co pokazują eksperymenty związane z bezwarunkowym dochodem podstawowym? Radek Budnicki

  Odcinek 90: Co pokazują eksperymenty związane z bezwarunkowym dochodem podstawowym? Radek Budnicki

  18/01/2021 Duration: 18min

  Dzisiaj nagrałem dla Was odcinek solowy. Opowiadam w nim o eksperymentach z bezwarunkowym dochodem podstawowym i o tym, co z nich wynika. Z tego odcinka dowiecie się: - skąd wziął się pomysł na to nagranie, - czemu ma służyć wprowadzenie świadczenia w postaci bezwarunkowego dochodu podstawowego, - jaka jest historia takiego dochodu i jakie formy miał on na przestrzeni wieków, - na czym polegał eksperyment przeprowadzony w latach 1974 -79 w Kanadzie, - jak obecnie wyglądają eksperymenty z takim dochodem, - jaki był cel eksperymentu przeprowadzonego w Finlandii, - jakie były efekty tego eksperymentu, - dlaczego Szwajcaria nie zgodziła się na wprowadzenie takiego eksperymentu, - jakie są plany z tym związane w innych krajach - jakie obszary badawcze obejmuje eksperyment, - jakie kraje zastanawiają się nad takimi eksperymentami, - jakie skutki może mieć taka możliwość dostępu do pieniędzy. A jakie są Wasze opinie na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego? Zapraszam do wysłuchania i komentowania. Treśc

 • Odcinek 89: Na czym polega koncepcja anykruchości i jak wpływa na nasze finanse? Mateusz Warmuz

  Odcinek 89: Na czym polega koncepcja anykruchości i jak wpływa na nasze finanse? Mateusz Warmuz

  11/01/2021 Duration: 26min

  Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem eksperta Mateusza Warmuza, z którym rozmawiam o koncepcji antykruchości i w jaki sposób wpływa ona na nasze podejście do pieniędzy. Z odcinka dowiecie się: - kim jest i czym zawodowo zajmuje się Mateusz, - jak zarobił swoje pierwsze pieniądze, - jakie przekonania na temat pieniędzy wyniósł z domu, - skąd czerpie swoją wiedzę o finansach, - jakie treści można znaleźć na jego kanale na YouTube, - kim jest Nassim Nicholas Taleb , - jakie zdarzenia mogą być czarnymi łabędziami, - na jakie pytania odpowiada Antykruchość Taleba, - jaki wpływ miała koncepcja antykruchości na życie Mateusza, - wg jakich zasad inwestuje Mateusz, - jaki procent swoich dochodów oszczędza, - jakie są jego doświadczenia związane z prowadzeniem budżetu domowego, - czy Mateusz buduje poduszki finansowe, - jak wygląda jego plan oszczędzania na emeryturę. Zapraszam do wysłuchania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste po

 • Odcinek 88: Na czym polega niemieckie podejście do pieniędzy? Dariusz Hampel

  Odcinek 88: Na czym polega niemieckie podejście do pieniędzy? Dariusz Hampel

  04/01/2021 Duration: 21min

  Dzisiaj moim gościem jest Dariusz Hampel, polski przedsiębiorca mieszkający w Niemczech. Dariusz zgodził się opowiedzieć o niemieckim podejściu do pieniędzy, prowadzeniu tam biznesu oraz podzielił się swoimi bardzo osobistymi doświadczeniami. Z odcinka dowiecie się: - kim jest i czym zawodowo zajmuje się Dariusz, - jakie biznesy prowadzi, - jak zarobił swoje pierwsze pieniądze, - jakie przekonania na temat pieniędzy miał zanim przeprowadził się do Niemiec, - jakie przekonania Niemców na temat pieniędzy najbardziej go zaskoczyły, - czy Niemcy obnoszą się ze swoim bogactwem, - jakie są najbardziej popularne sposoby oszczędzania w Niemczech, - co się zmieniło w życiu Darka po ciężkiej chorobie, - jak teraz patrzy na planowanie budżetu domowego, - dlaczego poduszka finansowa jest ważna. Zapraszam do wysłuchania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska General

 • Odcinek 87: Jak planować w czasach pandemii? Leszek Cibor

  Odcinek 87: Jak planować w czasach pandemii? Leszek Cibor

  28/12/2020 Duration: 27min

  Dzisiaj moim gościem jest Leszek Cibor, przedsiębiorca i youtuber. Rozmawiamy o planowaniu w ogóle oraz o planowania w czasach pandemii. Z odcinka dowiecie się: - kim jest i czym zawodowo zajmuje się Leszek, - ile projektów obecnie prowadzi, - co jest kluczowe w sztuce efektywnego planowania, - czy Leszek ma problem z prokrastynacją, - kogo najczęściej dotyczy ta przypadłość, - jak sobie z nią radzić, - jak optymalnie zorganizować swój czas i skąd będziemy wiedzieć, że jest to optymalne, - czy planery i aplikacje do zarządzania sobą mogą pomóc w walce z prokrastynacją, - jak wybrać najlepszą dla siebie technikę planowania, - jak planować i budować strategię działania w czasach pandemii. Zapraszam do wysłuchania. Treści prezentowane w podcastach „Po ludzku o pieniądzach” są opiniami prowadzącego i jego gości i odzwierciedlają ich osobiste poglądy. Nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Generali Investments TFI S.A. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność informa

page 1 from 6