Månedsskrift For Almen Praksis

Informações:

Synopsis

Månedsskriftet henvender sig først og fremmest til nuværende og kommende praktiserende læger, samt andre fagpersoner med tilknytning til almen praksis. Vi holder vore lyttere orienteret om udviklingen på hele det medicinske område og har således også fokus på udviklingen i de forskellige organspecialer. Herudover tager Månedsskriftet sig mere dybdegående af udviklingen i og diskussionen af det almenmedicinske speciale.Vi ønsker at give vores lyttere praksisrelevant viden i form af bred faglig opdateringindenfor det biomedicinske, læge-patientrelationen og ikke mindst strømninger inden for almen medicin her og i udlandet.

Episodes

 • Udbrændthed hos praktiserende læger - Hvad kan man gøre?

  Udbrændthed hos praktiserende læger - Hvad kan man gøre?

  26/03/2021 Duration: 32min

  I PLO findes et hjælpekorps for kriseramte praktiserende læger. Heidi Bøgelund er praksisudviklingskonsulent og er tilknyttet korpset. Hun har solid erfaring i at tale med praktiserende læger i krise. Med udgangspunkt i Heidis erfaringer skal vi høre om hvad man kan gøre som praktiserende læge og hvordan man forebygger udbrændthed. Christian Vøhtz er redaktør og vært. 

 • Udbrændthed hos praktiserende læger - Hvad ved vi?

  Udbrændthed hos praktiserende læger - Hvad ved vi?

  26/03/2021 Duration: 33min

  39,9% af landets praktiserende læger er moderat udbrændte og 9,9% er alvorligt udbrændte. Det er bekymrende og efterhånden ret velkendte tal.  Men hvordan er det målt? Og hvad ved vi ellers om udbrændthed blandt praktiserende læger?I årrækken 2004 til 2019 er der gennemført 4 trivselsundersøgelser i blandt de praktiserende læger. Anette Fischer Pedersen - seniorforsker ved forskningsenheden ved almen praksis på Århus Universitet er gæst.Gå direkte til resultaterne 7 min og 26 sekunder inde i podcasten.  

 • Oplæsning: Migræne en oversigt

  Oplæsning: Migræne en oversigt

  26/02/2021 Duration: 16min

  Migræne er en almindelig neurologisk sygdom, som rammer 15 % af befolkningen. For den enkelte medfører et migræneanfald væsentligt ubehag. En fokuseret diagnostik fulgt op af effektiv behandling og opfølgning kan ofte mindske og forkorte sygdomsbelastningen. Her beskrives de mest gængse symptomer ved migræne og behandlingsprincipper. Artiklen er oplæst af redaktør Christian Vøhtz. Artiklen indgår som en af de tre artikler i "en almen medicinsk quiz"

 • En Almen Medicinsk Quiz

  En Almen Medicinsk Quiz

  26/02/2021 Duration: 17min

  I denne podcast har vi den plan at du som lytter indimellem bliver stillet nogle spørgsmål, som du får tid til at reflektere over. Så kommer vi med svarene bagefter. Fhv praktiserende læge og referent i månedsskriftet Jens Aage Stauning er gæst   Christian Vøhtz er redaktør og værtNedslag i episoden:3.28 Migræne 6.39 Hurtigrunde nr 18.25 Mænds sundhed 12.56 Hurtigrunde nr 214.00 Lumbal diskusprolaps

 • Oplæsning: Lumbal diskusprolaps diagnostik og behandling

  Oplæsning: Lumbal diskusprolaps diagnostik og behandling

  25/02/2021 Duration: 18min

  Lændesmerter er hyppige i almen praksis, men hvordan finder vi de patienter, som har lumbal diskusprolaps som årsag? Og hvordan behandler vi lumbal diskusprolaps? Få opdateret viden her. Oplæst af redaktør Christian Vøhtz. Artiklen indgår som en af de tre artikler i "en almen medicinsk quiz"

 • Ultralyd i Almen Praksis

  Ultralyd i Almen Praksis

  03/02/2021 Duration: 26min

  Ultralyd i de praktiserende lægers hænder bliver mere og mere udbredt.  Thomas Løkkegaard er praktiserende læge i Lyngby og bruger gennemsnitligt ultralyd 2-4 gange i løbet af en arbejdsdag. Christian Vøhtz er redaktør og vært

 • Bag om udviklingen af de nye læringsmetoder

  Bag om udviklingen af de nye læringsmetoder

  08/01/2021 Duration: 17min

  Dette er andet afsnit i en podcastserie af to om nye læringsmetoder.Hvordan udvikler man nye læringsmetoder, så de bliver effektive og relevante?I denne podcast går vi bagom udviklingen af de tre læringsmetoder, vi hørte om i det første afsnit. Vores gæst Stense Vestergaard, projektleder og Ph.D.-studerende ved SDCC og forskningsenheden for almen praksis i København, har i sit udviklingsarbejde bl.a. samarbejdet med praktiserende læger, praksispersonale, hospitalspersonale og spiludviklere.Christian Vøhtz er redaktør og vært

 • Et brætspil, et webinar og simulerede patientkonsultationer

  Et brætspil, et webinar og simulerede patientkonsultationer

  05/01/2021 Duration: 28min

  Dette er første afsnit i en podcastserie af to om nye læringsmetoder.Vi skal i denne podcast høre om et brætspil, et webinar for hele lægehuset og om simulerede patientkonsultationer som eksempler på nye læringsmetoder for almen praksis. Projektleder og PhD studerende ved SDCC og forskningsenheden for almen praksis i København Stense Vestergaard fortæller her om metoderne. Christian Vøhtz er redaktør og værtNedslag i episoden:Brætspil (4.09)Webinar for hele lægehuset (11.20)Simulerede patientkonsultationer (18:10)

 • 4 Videnskabelige referater

  4 Videnskabelige referater

  17/12/2020 Duration: 26min

  Dette er en julepodcast.Redaktør Christian Vøhtz har talt med Månedsskriftets to referenter Rune Aabenhus og Jens Aage Stauning  om 4 interessante referater, der er publiceret i Månedssskrift for Almen Praksis i løbet af 2020. Nedslag i episoden:4.53 #1 Så er det op på vibrationsbrættet9.29 #2 Eklatant fald i blodtrykket15.07 #3 Screening for abdominalt aortaaneurisme19.26 #4 Du kan fortsætte ACE under Covid-19

 • Trilogi om infektioner (1:3) - Luftvejsinfektioner

  Trilogi om infektioner (1:3) - Luftvejsinfektioner

  27/11/2020 Duration: 34min

   Lars Bjerrum, praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København,  fortæller her om luftvejsinfektioner med udgangspunkt i den vigtige kliniske beslutning: "skal der gives antibiotika eller ej".Christian Vøhtz er redaktør og værtNedslag i episoden:Otit (1.48)Sinuit (8.20Tonsillit (15.24)Bronkit/pneumoni (24.00)KOL i EXA (31.42)

 • Trilogi om infektioner (2:3) - Urinvejsinfektioner

  Trilogi om infektioner (2:3) - Urinvejsinfektioner

  27/11/2020 Duration: 22min

   Lars Bjerrum er praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København. Han fortæller i denne episode om urinvejsinfektioner.Vi skal blandt andet høre om tolkning af stix, brug af mikroskopi og dyrkning af urin.Christian Vøhtz er redaktør og vært

 • Trilogi om infektioner (3:3) - Resistensudviklingen

  Trilogi om infektioner (3:3) - Resistensudviklingen

  27/11/2020 Duration: 24min

  Lars Bjerrum, praktiserende læge og professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i København, præsenterer nogle af de alvorlige konsekvenser, det kan få, hvis den globale resistensudvikling får lov til at udvikle sig, som den gør.        Christian Vøhtz er redaktør og vært.

 • Den Gode Tutorpraksis

  Den Gode Tutorpraksis

  08/10/2020 Duration: 21min

  Hvordan skaber vi forudsætninger for, at vores uddannelseslæger får nogle gode forløb? Christian Vøhtz har med udgangspunkt i artiklen "Den gode tutorpraksis - anno 2020" talt med praktiserende læge og lektor Helle Ibsen.

 • Børnejournalen

  Børnejournalen

  10/09/2020 Duration: 34min

  I denne podcast skal det handle om børnejournalen.

 • Mænds Sundhed

  Mænds Sundhed

  04/08/2020 Duration: 35min

  Mænd lever kortere og bliver mere syge end kvinder. Men hvorfor, og hvad kan vi gøre som praktiserende læger? Christian Vøhtz har talt med psykolog, PhD, forfatter og forskningsleder Svend Aage Madsen.

 • Multisygdom #2 – Er polyfarmaci problemet?

  Multisygdom #2 – Er polyfarmaci problemet?

  24/06/2020 Duration: 18min

  Polyfarmaci er et stort emne hos den multisyge patient. Men er polyfarmaci problemet i sig selv, eller afspejler det bare de mange sygdomme som den multisyge patient har?

 • Multisygdom #1 – Hvordan får man vejledningerne til at passe på den multisyge?

  Multisygdom #1 – Hvordan får man vejledningerne til at passe på den multisyge?

  24/06/2020 Duration: 23min

  Som praktiserende læge skal vi håndtere en lang række enkeltsygdomme hos den multisyge patient. Men samtidig skal vi bevare overblikket og huske at tage udgangspunkt i hvad der rører sig for patienten – på tværs af diagnoser.

 • Skal overvægtige patienter tabe sig?

  Skal overvægtige patienter tabe sig?

  26/05/2020 Duration: 18min

  1 ud af 2 har i dag et BMI på over 25. Det er således ikke længere normalt at være normalvægtig. Det er et kæmpe sundheds- og samfundsproblem med skræmmende perspektiver. Men hvordan skal vi i praksis håndtere de overvægtige patienter?

 • Corona #5 - Hvad ved vi om diabetes og Covid-19?

  Corona #5 - Hvad ved vi om diabetes og Covid-19?

  07/05/2020 Duration: 17min

  Coronapandemien har skabt stor usikkerhed blandt personer med diabetes og andre med kroniske lidelser. Denne podcast omhandler nogle af de faglige udfordringer vi står med i almen praksis i relation til temaet.

 • Corona #4 - God ledelse af en klinik i krise set fra personalets perspektiv

  Corona #4 - God ledelse af en klinik i krise set fra personalets perspektiv

  12/04/2020 Duration: 27min

  Vi har bedt konsultationssygeplejerske Lisa Piontek om at lodde stemningen i sit netværk af ansatte i praksis og sammen med praksiskonsulent Mads Crandal at kommentere på, hvordan krisen opleves af personalet.

page 1 from 3