Juridisk Publikations Podcaster

Informações:

Synopsis

Juridisk Publikation är ett forum för juridikstudenter och yrkesverksamma jurister att närma sig juridiska problem. Det är först och främst en akademisk tidskrift som drivs av 30 studenter i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Nu tar redaktionen klivet ut i etern med tre podcastserier, JP Möter, JP Diskuterar och JP-podden. I JP Möter träffar vi okonventionella, engagerande och frispråkiga jurister som vi vill veta mer om medan vi i JP Diskuterar lyfter juridiska frågeställningar med kunniga jurister. I JP-Diskuterar behandlar juridiken i vardagen av våra skarpa redaktörer. Följ med oss in i den juridiska debatten! Välkommen!

Episodes

 • Episode 79: JP Samtalar om arbetet i Högsta domstolen med Johan Danelius

  Episode 79: JP Samtalar om arbetet i Högsta domstolen med Johan Danelius

  30/03/2021 Duration: 52min

  I detta avsnitt gästas podcasten av justitieråd Johan Danelius, med bakgrund som bl.a. advokat, domare och expeditionschef i Justitiedepartementet. Hur går överläggningen till och hur ser processen i att meddela prövningstillstånd ut? Detta samt vikten av HD:s uttalanden m.m. behandlas i månadens avsnitt som producerats av Sebastian Kjellkvist och Jesper Valdorson från Umeåredaktionen.

 • Episode 78: JP Samtalar om Sveriges EU-representation med Ewa Wennberg

  Episode 78: JP Samtalar om Sveriges EU-representation med Ewa Wennberg

  24/02/2021 Duration: 38min

  I detta avsnitt gästas JP Samtalar av departementsråd Ewa Wennberg, med erfarenhet från Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel. Hur går det till när Regeringskansliet sänder ut personal och vad innebär arbetet i representationen? Detta samt lagstiftningsprocessen m.m. behandlas i månadens avsnitt som producerats av Oscar Svensson och Jesper Valdorson från Umeåredaktionen.

 • Episode 77: JP Samtalar med juriststudenter

  Episode 77: JP Samtalar med juriststudenter

  04/12/2020 Duration: 01h06min

  I det här avsnittet av JP Samtalar undersöker Uppsalaredaktionen juriststudentens självbild. Hur mår studenterna egentligen och går det att ha självdistans som juriststudent? Redaktörerna Karin Rättzén och Emil Duberg möter studenterna Malin Männikkö från Stockholms universitet och Frida Gommel från Uppsala universitet för att lyssna på deras tankar om utbildningen och framtiden.

 • JP Samtalar med Sargon De Basso

  JP Samtalar med Sargon De Basso

  26/10/2020 Duration: 49min

  I månadens avsnitt får vi lära känna en av Sveriges mest omtalade försvarsadvokater. Sargon De Basso är frispråkig i sina tankar om rättssäkerhet, gängkriminalitet och narkotikalagstiftning. Framförallt får vi bekanta oss med vad det är som driver Sargon och hans passion för advokatyrket. För månadens avsnitt står Larissa Barhebréus, Stefan Lundkvist och Leonard Garg från Stockholmsredaktionen. Det här är ett avsnitt ni inte vill missa!

 • JP Samtalar med Allan Stutzinsky och Jasmine Qazbegi om årets mest omtalade förtalsmål

  JP Samtalar med Allan Stutzinsky och Jasmine Qazbegi om årets mest omtalade förtalsmål

  01/10/2020 Duration: 56min

  Den 25 januari 2019 publicerar Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, ett blogginlägg där hon beskriver två deltagare i ett planerat panelsamtal som ”extrema röster” och ”icke-demokrater”. De namngivna kvinnorna väljer att väcka åtal för förtal vid Göteborgs tingsrätt. I månadens avsnitt av JP Samtalar intervjuas Allan Stutzinsky och Jasmine Qazbegi om förtalsmålet. Det blir ett samtal om yttrandefrihet, extremism och makt, samt om juridikens gränser och funktion i samhället.

 • JP Samtalar om bevisvärdering med Christian Dahlman

  JP Samtalar om bevisvärdering med Christian Dahlman

  01/09/2020 Duration: 46min

  JP Samtalar är tillbaka! I terminens första avsnitt intervjuas Lundaprofessorn Christian Dahlman angående hans forskning om bevisvärdering och kognitiv bias. I avsnittet diskuteras bl.a. en ny metod att värdera bevis, vanliga tankefel i domstolens resonemang samt olika sätt att bedöma trovärdigheten hos vittnen. Christian Dahlman är redaktör för podcasten Öppet Fall där han tar upp kända rättsfall såsom Kulturprofilen, Thomas Quick och Palmemordet. Podden finns på länken: https://www.jur.lu.se/#!oppetfall

 • JP Samtalar om datorspelens juridiska historia

  JP Samtalar om datorspelens juridiska historia

  24/04/2020 Duration: 01h04min

  I det här avsnittet av JP Samtalar möter Malva Bark från Göteborgsredaktionen Vince Desi och Mike Jaret, skaparna av spelet Postal. Spelet förbjöds i flera länder och har dykt upp i både internationella rättsfall och i ett svenskt tryckfrihetsmål. Vince och Mike ger sin bild av vad som hände och vilka konsekvenser reglering kan få. Senare i avsnittet hörs Daniel Westman, specialiserad på IT- och medierätt, om vilka juridiska utmaningar datorspelen ger upphov till och hur yttrandefriheten ser ut i spelens kontext.

 • JP Samtalar om klientansvar och juristutbildningen med Christina Ramberg

  JP Samtalar om klientansvar och juristutbildningen med Christina Ramberg

  26/03/2020 Duration: 24min

  I månadens avsnitt av JP samtalar möter Leonard Garg från Stockholmsredaktionen Christina Ramberg, professor i Civilrätt vid Stockholms universitet. Samtalet kretsar kring Christinas hemsida avtalslagen2010.se, advokaters ansvar mot sina klienter och universitetens roll i att fostra duktiga jurister.

 • JP Samtalar om konstitutionell rätt med Andreas Norlén

  JP Samtalar om konstitutionell rätt med Andreas Norlén

  25/02/2020 Duration: 32min

  JP träffar riksdagens talman tillika juris doktor Andreas Norlén. Talmannen intervjuas av Stefan Lundkvist från Stockholmsredaktionen om bland annat 36 § avtalslagen, hur man utformar en konstitution som fungerar i praktiken, och om praxis betyder samma sak i politiken som i juridiken. Talmannen avslöjar också vilka karriärplaner han hade under sin studietid, och skickar med en dikt som är särskilt lämpad för juriststudenter.

 • JP Samtalar om korruption i Europarådet med Elisabet Fura

  JP Samtalar om korruption i Europarådet med Elisabet Fura

  30/01/2020 Duration: 01h18min

  I årets första avsnitt av JP Samtalar möter redaktörerna Karin Rättzén och Tora Ljungberg från Uppsalaredaktionen Elisabet Fura, tidigare domare i Europadomstolen, chefjustitieombudsman och ordförande för Advokatsamfundet, för att diskutera korruption i Europarådet.

 • JP samtalar om avtalsrätt med Lars Arrhed på Lindahl

  JP samtalar om avtalsrätt med Lars Arrhed på Lindahl

  25/11/2019 Duration: 54min

  Hur ska en förälder som avtalspart agera när barnen äter godis på onsdagar? JP träffar Lars Arrhed, delägare på Lindahl, för att diskutera komplexa IT-avtal, svensk myndighetskultur och hur man går från teaterchef till avtalsjurist.

 • JP Samtalar om brottsskadeersättning med Anna Sundén Larsson

  JP Samtalar om brottsskadeersättning med Anna Sundén Larsson

  28/10/2019 Duration: 29min

  JP samtalar är äntligen tillbaka efter ett långt sommaruppehåll. JP Samtalar denna gång med Anna Sundén Larsson från Umeås största arbetsgivare för jurister, Brottsoffermyndigheten. Vad är brottsskadeersättning? Vem har rätt till sådan ersättning? Hur jobbade myndigheten efter terrordådet på Drottninggatan? Dessa frågor och mer därtill besvaras i detta avsnitt av JP samtalar.

 • JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson

  JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson

  25/06/2019 Duration: 37min

  JP Samtalar om CRPD och psykiatrisk tvångsvård med Anna Nilsson, postdoktor på juridiska fakulteten vid Lunds universitet. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) förbjuder, bland annat, diskriminering gentemot personer med psykosocial nedsättning. Men vad innebär förbudet mot diskriminering i konventionen i förhållande till nationell lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård, och mer specifikt den svenska lagstiftningen? Strider behandlingar som slutenvård och medicinering mot individens vilja mot förbudet som ställs i konventionen? För att svara på dessa frågor menar Anna Nilsson att en proportionalitetsbedömning är det rätta verktyget. Trevlig lyssning! Medverkande: Mathias Eriksson och Anna Nilsson.

 • JP Samtalar om rätten till effektivt biträde med Sebastian Wejedal

  JP Samtalar om rätten till effektivt biträde med Sebastian Wejedal

  26/04/2019 Duration: 41min

  JP Samtalar om rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen med Sebastian Wejedal, doktor i processrätt på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Migrationsverket är den myndighet som förordnar offentliga biträden i migrationsmål. Samma myndighet kan i ett senare skede av processen komma att bli den enskildes motpart. Kan en sådan ordning garantera att biträdet har en tillräckligt oberoende ställning? I avsnittet argumenterar Wejedal för att det kan leda till roll- och lojalitetskonflikter, vilket i förlängningen riskerar att äventyra rätten till ett effektivt biträde. Med straffprocessen som förebild förespråkar han en lösning där migrationsdomstolarna - istället för Migrationsverket - utser offentliga biträden i migrationsmål. Trevlig lyssning! Medverkande: Måns Axnér, Simon Seidal och Sebastian Wejedal

 • JP Samtalar om mötet mellan juridik och medicin med Anders Eriksson

  JP Samtalar om mötet mellan juridik och medicin med Anders Eriksson

  09/04/2019 Duration: 30min

  Hur ska en jurist förhålla sig till uttalanden och utlåtanden från läkare? Är det skillnad på läkare och läkare när det kommer till tillförlitlighet? I detta avsnitt samtalar redaktörerna Oscar Svensson och Mattias Edvall från Umeåredaktionen med Anders Eriksson som är professor i rättsmedicin. I podden behandlas beröringspunkter mellan juridik och medicin med avstamp i, bland annat, skakvåld och medicinska åldersbedömningar. Avgörandet från Högsta domstolen som nämns i podden angående ett fall av skakvåld där Anders deltog som sakkunnig är NJA 2014 s. 699. Trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om anskaffarfriheten med Mikael Ruotsi

  JP Samtalar om anskaffarfriheten med Mikael Ruotsi

  25/02/2019 Duration: 27min

  Isak Holmgren från Uppsalaredaktionen möter Mikael Ruotsi, doktorand vid Uppsala universitet och föredragande hos justitiekanslern, för ett samtal om tryck- och yttrandefrihet. Samtalet tar avstamp i Ruotsis artikel om anskaffarfriheten och två uppmärksammade mål i Högsta domstolen. Vidare samtalar Holmgren och Ruotsi om frågor av lagteknisk och konstitutionell art samt tryckfrihetsregleringens utmaningar i ett förändrat samhällsklimat.

 • JP Samtalar om tillgången till juridisk information och lagen.nu

  JP Samtalar om tillgången till juridisk information och lagen.nu

  25/01/2019 Duration: 33min

  Att juridisk information finns tillgängligt i digitalt format har förenklat tillvaron för både studenter och praktiserande jurister. Hemsidor som lagen.nu ger även allmänheten tillgång till denna slags information i allt högre utsträckning. I det här avsnittet samtalar redaktörerna Adam och Josef med Staffan Malmgren, grundare av lagen.nu, om tillgången till juridisk information i allmänhet och projektet lagen.nu i synnerhet. Medverkande: Staffan Malmgren, Adam Vallin och Josef Svantesson

 • JP samtalar om juridisk metod med Eva-Maria Svensson

  JP samtalar om juridisk metod med Eva-Maria Svensson

  01/11/2018 Duration: 01h04min

  I det här avsnittet pratar JP med Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, om behovet av reflektion kring metodval inom juridiken och rättsvetenskapen. Frågan om metod är lika klassisk som ständigt aktuell. En vanlig föreställning är att det finns en juridisk metod och en rättskällelära. I avsnittet ifrågasätter Eva-Maria den uppfattningen och diskuterar istället förekomsten av flera olika juridiska metoder och rättskälleläror som kan användas i juridisk argumentation. Trevlig lyssning!

 • JP Samtalar om Girjasmålet och samers rättigheter

  JP Samtalar om Girjasmålet och samers rättigheter

  20/09/2018 Duration: 39min

  I detta avsnitt samtalar Ada och Sofia från Umeåredaktionen med Malin Brännström om det s.k. Girjasmålet. Frågor om såväl samers markrättigheter som vad det innebär att vara same berörs.

 • JP Samtalar om rättsstaten med Anne Ramberg

  JP Samtalar om rättsstaten med Anne Ramberg

  01/08/2018 Duration: 27min

  JP Samtalar är tillbaka! I detta avsnitt samtalar Lundaredaktionens Christopher Andersson med Generalsekreteraren för Advokatsamfundet, Anne Ramberg. Generalsekreteraren är en mycket känd försvarare av rättsstaten. I en mycket händelserik tid som denna, hur går vi till väga för att rättsstaten ska upprätthållas? Tilläggas kan att nya avsnitt från och med nu kommer att släppas den första veckan i månaden, trevlig lyssning!

page 1 from 4