Kort Hoorspel Podcast

Informações:

Synopsis

Hoorspellen van jonge auteurs uitgevoerd door de Theatertroep. Radio de Richel is de podcastbiblotheek van de Theatertroep en verwanten.

Episodes

  • De Intergalactische Poëtische Spelen

    20/11/2016 Duration: 35min