Skolverket

Informações:

Synopsis

Ett reflekterande samtalsprogram om arbetet i den svenska skolan. Programmet vill väcka tankar, känslor och skapa nyfikenhet kring ett tema. Lyssna och fortsätt gärna diskussionen.

Episodes

 • Lärarassistenter - Skolverkspodden

  Lärarassistenter - Skolverkspodden

  08/01/2021 Duration: 24min

  I det här avsnittet pratar vi om lärarassistenter och andra yrkesgrupper som på olika sätt är tänkta att avlasta lärare. Medverkar gör Lee Gleichmann Linnarsson, sakkunnig på Skolverket, Inga-Lena Spansk som är skolchef i Mora kommun och Per Lindqvist, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Samtalet leds av Adam Samara på Skolverkets kommunikationsavdelning.

 • Om att samordna för skolans digitalisering

  Om att samordna för skolans digitalisering

  10/12/2020 Duration: 13min

  Vad innebär det att Skolverket blivit sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering?

 • Betyg, bedömning och inställda nationella prov - Skolverkspodden

  Betyg, bedömning och inställda nationella prov - Skolverkspodden

  29/04/2020 Duration: 27min

  Vår expertpanel svarar på de vanligaste frågorna kopplade till distansundervisning och coronapandemin. Medverkade: Peter Sandberg, undervisningsråd, Maria Elmér, undervisningsråd, Roberth Olofsson, undervisningsråd och Anders Boman, chef nationella prov enheten. Samtalet leds av Adam Samara.

 • Skolchefer om distansundervisning – Skolverkspodden

  Skolchefer om distansundervisning – Skolverkspodden

  21/04/2020 Duration: 17min

  Hur skapar skolchefer bästa möjliga förutsättningar för utbildning på distans? Och vad krävs för att den utbildningen ska bli likvärdig för alla elever? Medverkande: Maria Elmér, undervisningsråd. Samtalet leds av Adam Samara.

 • Omställning till distansundervisning – Skolverkspodden

  Omställning till distansundervisning – Skolverkspodden

  07/04/2020 Duration: 15min

  Gymnasieskolor och vuxenutbildningar har på kort tid fått ställa om till distansundervisning på grund av coronaviruset. Hur ska man som lärare tänka i den här omställningen och var kan man hitta stöd? Medverkar gör Roberth Olofsson, undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Sandra Charléz.

 • (11) De nationella provens roll och vad händer när de blir digitala?

  (11) De nationella provens roll och vad händer när de blir digitala?

  07/11/2019 Duration: 21min

  Vad betyder det egentligen att lärare särskilt ska beakta de nationella proven och hur kommer hanteringen av de nationella proven förändras när de blir digitala? Vilka förberedelser kommer skolor och huvudmän behöva göra? Det diskuterar Magdalena Kågström, IT-chef för grundskolan i Skellefteå kommun tillsammans med Anders Boman, enhetschef på Skolverkets enhet för nationella prov. Samtalet leds av Helena Messing Berg, pressekreterare på Skolverket.

 • (10)Är matriser förbjudna nu? Tema: bedömning och betyg

  (10)Är matriser förbjudna nu? Tema: bedömning och betyg

  16/04/2019 Duration: 22min

  I det här avsnittet träffar vi Nicklas Mörk & Anna Karlefjärd. Nicklas är lärare i matematik och SO. Anna är lärare i grunden men återfinns idag på Karlstad universitet där hon arbetar som utbildningsledare på rektorsutbildningen. Våra allmänna råd om betyg och betygssättning pekar på några risker med matrisanvändning. Men betyder det att matriser är förbjudna att använda, eller kan vi hitta sätt att faktiskt göra dem till matnyttiga verktyg för lärare?

 • (9) Kan vi uppnå likvärdiga betyg? Tema: bedömning och betyg

  (9) Kan vi uppnå likvärdiga betyg? Tema: bedömning och betyg

  09/04/2019 Duration: 22min

  I det här avsnittet diskuterar Jonas Vlachos & Anders Jönsson likvärdiga betyg eller närmare bestämt: kan vi uppnå likvärdiga betyg? Det här är det andra avsnittet i en serie om tre poddar om betyg. Jonas är nationalekonom och debattör. Anders är professor i didaktik. När man pratar om likvärdighet är det vanligt att man syftar på lite olika saker. Vad menar vi egentligen med likvärdiga betyg? Och vilka förväntningar har lärare, studerande och samhället på betygen när det gäller just likvärdighet? Är likvärdiga betyg detsamma som rättvisa betyg? Det pratar vi om i det här avsnittet.

 • (8) Vad bedöms och varför? Tema: bedömning och betyg

  (8) Vad bedöms och varför? Tema: bedömning och betyg

  02/04/2019 Duration: 24min

  I det här första avsnittet av vår podcast i tre delar på temat bedömning och betyg träffar vi Sara Bruun och Christian Lundahl. Sara är lärare i engelska och Christian är professor i pedagogik. De diskuterar de olika syften som finns med bedömningar av elevers kunskaper.

 • Karriärstegsreformen 2

  Karriärstegsreformen 2

  21/05/2018 Duration: 39min

  Vad tycker lärare om karriärstegsreformen? På vilket sätt har den gjort skillnad? Hur kan reformen utvecklas? Lyssna på vår podd där lärare diskuterar med Björn Åstrand, som lett utredningen om attraktiva skolprofessioner.

 • Karriärstegsreformen

  Karriärstegsreformen

  02/01/2018 Duration: 32min

  Lyfter eller sänker karriärstegsreformen lärarprofessionen? Är den ett steg för läraren eller en möjlighet till skolutveckling för hela kollegiet? Hör hur forskare och huvudmän resonerar i vår nya podd.

 • (5) Motverka rasism i skolan - försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrund

  (5) Motverka rasism i skolan - försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrund

  23/03/2016 Duration: 21min

  Får man verkligen säga vad som helst i klassrummet? Här finns en podd som handlar om gränsdragningar och vad som gäller. Lyssna och prata tillsammans om hur ni gör på er skola. Det här avsnittet handlar om att försvara åsiktsfrihet och samtidigt stå bakom skolans värdegrund. Medverkar gör Micael Pettersson från Nytorpsskolan i Salem, Christer Siljeström från Rudbeck i Sollentuna och Anna Wide från Skolinspektionen. Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket. På bilden syns från vänster Micael Pettersson, Hugo Wester, Christer Siljeström och Anna Wide.

 • (4) Motverka rasism i skolan - hat på nätet

  (4) Motverka rasism i skolan - hat på nätet

  16/03/2016 Duration: 20min

  Hur kan vi bidra till att unga känner sig trygga både i skolan och på nätet? Lyssna på konkreta tips och råd i vår podd om rasism och hat på nätet. Inspireras och fortsätt diskussionen i skolan. Det här avsnittet handlar om hat på nätet. Medverkar gör Johnny Lindqvist från Statens medieråd och Vian Tahir från Nätaktivisterna . Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket. På bilden syns från vänster Hugo Wester, Vian Tahir och Johnny Lindqvist.

 • (3) Motverka rasism i skolan - om modet att ta upp frågor om främlingsfientlighet och rasism

  (3) Motverka rasism i skolan - om modet att ta upp frågor om främlingsfientlighet och rasism

  09/03/2016 Duration: 22min

  Skolan ska inte backa för frågor om rasism även när det känns utmanande. Lyssna på vår podd och prata om hur ni tillsammans kan göra på er skola. Det här avsnittet handlar om modet att ta upp frågor om främlingsfientlighet och rasism . Medverkar gör Camilla Sjöström från Levande historia och Michael Allard från Alléskolan i Hallsberg. Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket. På bilden syns från vänster Michael Allard, Hugo Wester och Camilla Sjöström.

 • (2) Motverka rasism i skolan - förnekande av förintelsen

  (2) Motverka rasism i skolan - förnekande av förintelsen

  02/03/2016 Duration: 18min

  Har du mött elever som påstår att fakta om förintelsen inte stämmer? Skolan behöver bemöta påståenden med kunskap i en öppen diskussion. Stärk dina möjligheter att hantera frågan - lyssna på ett samtal om förintelseförnekande och antisemitism. Det här avsnittet handlar om förnekande av förintelsen. Medverkar gör Mathan Ravid från Svenska kommitéen mot antisemitism. Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.

 • (1) Motverka rasism i skolan - skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring

  (1) Motverka rasism i skolan - skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring

  24/02/2016 Duration: 21min

  Har du haft utmaningar i klassrummet med att hantera frågor om migration, mänskliga rättigheter och rasism? Inspireras av vår podd och möjliggör en öppen diskussion i klassrummet. Utveckla ert arbete i att leda samtal om svåra frågor. Det här avsnittet handlar om skillnaden mellan rasism och kritik mot invandring. Medverkar gör Birgitta Hägg från New Connexion och Niklas Andersson från Peaceworks. Samtalet leds av Hugo Wester, sakkunnig på Skolverket.