Num Numul Umaane Baaham Caraamu Kinniimih Baxxaqu

Informações:

Synopsis

arbaqiin cadiisik 32haytoh cadiisi : ta cadiis neh warsah yanim isi tobokoytal umane bahtam kaa tazlumem kinni , zulmi caraamu kinni tama cadiis elle warsannal.

Episodes