Sbs Thai -

ธ.โลกห่วงชนบทไทยจนเพิ่ม รบ.ชงดึงต่างชาติลงทุนกระตุ้นศก.

Informações:

Synopsis

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการเยียวยาของรัฐบาล ธนาคารโลกห่วงพื้นที่ชนบทไทยเสี่ยงยากจนขึ้น ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย จับตาแผนกระตุ้นลงทุนดึงชาวต่างชาติศักยภาพสูงจะช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างไร