Sbs Thai -

ผู้ประกอบการวอนขอเงินเยียวยาจากงบประมาณรัฐ

Informações:

Synopsis

ธุรกิจขนาดเล็กกว่า 2.3 ล้านรายเรียกร้องเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาครองชีพที่สูง ในการประชุมงบประมาณของรัฐบาลกลาง ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 25 ตุลาคมนี้