Sbs Thai -

ช่วยกันหยุดการล่วงละเมิดในที่สาธารณะ

Informações:

Synopsis

กลุ่มวัยรุ่นออสเตรเลียเรียกร้องให้ประชาชนยืนหยัดต่อต้านการล่วงละเมิดตามท้องถนน หลังผลวิจัยแสดงว่าสตรีชนกลุ่มน้อยมีความเสียงมากที่สุด การรณรงค์นี้เรียกร้องให้ประชาชนออสเตรเลียเรียนรู้วิธีที่จะช่วยหยุดยั้งสถานการณ์อย่างปลอดภัย หากพบเห็นการคุกคามในที่สาธารณะ