Deep Talks

BONUS: Petr Ludwig: Klimatické změny z pohledu kritického myšlení (záznam z konf. Kritické myšlení 2019)

Informações:

Synopsis

Dějí se klimatické změny? A jak významně? Jaký vliv na ně má člověk? A pokud má, co nejlepšího s tím můžeme jako jednotlivci dělat? Tohle jsou důležité otázky, ale jedna mě trápí ještě více. Jak je možné, že se absolutně nemůžeme shodnout na jejich odpovědích? Ve své přednášce bych chtěl nastínit, jaké kognitivní zkreslení a argumentační fauly znemožňují vést rozumnou diskuzi na toto téma. A hlavně… Také bych chtěl podle nejlepšího vědomí a svědomí na všechny otázky co možná nejlépe odpovědět. VIDEO VERZE: https://www.youtube.com/watch?v=XMYoDooXd9w