Kru 4 Bami Kiao 4

[ครู4บะหมี่เกี๊ยว] EP62 ครูวิว ครูผู้ดึงศักยภาพของนักศึกษา

Informações:

Synopsis

รอบนี้พูดคุยกับ ครูวิว แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่พานักศึกษามาแข่งการพูดภาษาอังกฤษ 2 รายการ แล้วชนะทั้ง 2 รายการ เรามาฟังเบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ เผื่อจะสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้บ้าง ------------------------------------------- https://anchor.fm/kru4bamikiao https://www.facebook.com/kru4bamikiao/ https://twitter.com/Kru4BamiKiao/ ------------------------------------------- Credit; "Zazie" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ ------------------------------------------- Background; Rhythmic Snaps Beat (in GarageBand) --- Send in a voice message: https://anchor.fm/kru4bamikiao/message