I Hate My Job

IHMJ43 5 Soft Skills ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่เด็กจบใหม่ต้องมี

Informações:

Synopsis

ในช่วงเวลาที่การหางานไม่ใช่เรื่องง่าย เด็กจบใหม่หลายคนมีทักษะ Hard Skill ติดตัวมาจากรั้วมหาวิทยาลัย แต่ทักษะที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน และจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานในโลกศตวรรษที่ 21 คือ Soft Skill I Hate My Job: First Jobber ชวน บี-อภิชาติ ขันธวิธิ เจ้าของเพจ HR - The Next Gen มาแบ่งปัน 5 ทักษะ Soft Skills ที่สำคัญและเป็นที่ต้องการในมุมของ HR เพื่อให้เด็กจบใหม่ได้เตรียมตัว พร้อมรับมือกับโลกแห่งการทำงานในปัจจุบัน