I Hate My Job

IHMJ46 ตอบคำถามสุดคลาสสิก เกรดกับประสบการณ์อะไรสำคัญกว่ากัน?

Informações:

Synopsis

หนึ่งในคำถามโลกแตกของนักศึกษาที่กำลังหางานทำ คือระหว่างการตั้งใจเรียนในชั้นเรียนเพื่อเอาเกรด กับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย อะไรคือปัจจัยสำคัญที่บริษัทเลือกพิจารณารับเข้าทำงาน I Hate My Job: First Jobber ชวนทบทวนว่าสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ได้ทำงาน อาจไม่ได้ตัวชี้วัดแค่ ‘เกรด’ หรือ ‘ประสบการณ์’ ก็ได้