I Hate My Job

IHMJ47 ออฟฟิศตัวใครตัวมัน ไม่เป็นทีมเวิร์กแบบนี้จะทำงานต่อไปอย่างไรดี

Informações:

Synopsis

แม้จะเป็นองค์กรที่ใฝ่ฝัน อาชีพที่อยากทำ แต่พอเด็กจบใหม่อย่างเราได้ทำงานไปสักระยะรู้สึกว่าไม่คลิก เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรที่สุดแสนจะตัวใครตัวมัน ไม่ยอมทำงานเป็นทีมเวิร์ก ไม่สื่อสาร ทำให้รู้สึกว่าต้องรับผิดชอบอะไรอยู่คนเดียว เราจะเดินหน้าแก้ไขอย่างไรต่อไปได้บ้าง เพราะอย่างไรทำงานเป็นทีมมันก็น่าจะดีกว่า