I Hate My Job

IHMJ48 ได้งานในฝัน แต่บ้านไกล จะยอมทิ้งดีไหม

Informações:

Synopsis

บางครั้งความจริงกับความฝันก็สวนทางกัน ได้งานแรกเป็นงานที่อยากทำมานาน แต่ออฟฟิศก็อยู่ไกลบ้านเหลือเกิน หักลบกลบหนี้แล้วเงินเดือนก็ไม่พอค่าเช่าหอพัก เป็นอย่างนี้ควรสู้เดินทางเพื่อให้ได้ทำงานที่ตั้งใจ หรือยอมสละเพื่อให้ไม่ต้องเดินทางเหนื่อยขนาดนั้นกันแน่