Jazzmoment Talk

Ep10 Djpurn ความสำคัญของระบบวรรณะและDNA

Informações:

Synopsis

ระบบวรรณะมีความสำคัญอย่างไรในยุคปัจจุบัน แล้วเราจะเอามาปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง น่าติดตามครับ