Jazzmoment Talk

Ep16 Mitta Chadok

Informações:

Synopsis

โลสกชาดา ว่าด้วยคนที่ต้องเศร้าโศก บุคคลใด เมื่อท่านผู้หวังดีกล่าวสอนอยู่ไม่ทำตามคำสอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกื้อกูล ผู้นั้นย่อมเศร้าโศก เหมือนมิตตพินทุกะจับขาแพะแล้วเศร้าโศกอยู่ฉะนั้น