Jazzmoment Talk

Ep19scabiesdog

Informações:

Synopsis

เรื่องของหมาขี้เรื้อน หมาขี้เรื้อนมันจะคันอยู่ตลอดเวลา และก็มักจะคิดว่าสิ่งรอบตัวนี้คือสิ่งที่เป็นต้นเหตุให้มันคันแต่ไม่เคยคิดว่าแท้จริงแล้วตัวมันต่างหากที่คัน ไม่ใช่สิ่งรอบตัว