Sajan The Story Teller

ബുദ്ധിശാലിയായ രാജാവ്

Informações:

Synopsis

സതീന്ദ്ര രാജ്യത്തെ രാജാവായ സാതകനിൽ നിന്നും തന്റെ രാജ്യമായ മന്താരത്തെ രക്ഷിക്കുന്ന സുഭാഷണ രാജാവിന്റെ കഥയാണ് ഇന്ന്. --- Send in a voice message: https://anchor.fm/sajanthestoryteller/message