Salaryman Estator

Investment EP2 แผนการลงทุน สำหรับทศวรรษ 2020

Informações:

Synopsis

โลกเปลี่ยนไปแล้วครับ แผนที่เคยทำให้คนรวยในอดีต อาจจะใช้ไม่ได้อีกแล้วในอนาคต ทำไมอย่างงั้น? แลวเราควรทำยังไงดี?... ผมจะเล่าให้ฟังครับ