Salaryman Estator

Thought EP2 ไม่มีใครเป็นตัวคุณ ได้ดีกว่าตัวคุณอีกแล้ว

Informações:

Synopsis

เป็นตัวของตัวเอง แล้วคุณจะมีความสุขขึ้น เก่งขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้นทำไม ? ยังไง ? .... ผมจะเล่าให้ฟังครับ