Salaryman Estator

Career EP1 รู้ 5 ข้อนี้ ชีวิตมนุษย์เงินเดือนของคุณ รุ่งแน่นอน

Informações:

Synopsis

ทำยังไงให้เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วรุ่ง? Podcast นี้มีคำตอบครับ ไปฟังกันเลย!