Salaryman Estator

แมลงสาบตัวที่ 3

Informações:

Synopsis

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวิกฤตแต่ละรอบไม่เคยเหมือนเดิม แต่คุณเชื่อไม๊ครับว่า "แก่น" และ หลักการของมันวนซ้ำไปซ้ำมาเหมือนเดิมมาหลายสิบปีแล้ว ตั้งแต่ผมเข้าใจเรื่องนี้ มันทำให้ผมลงทุนได้แน่นขึ้นมาก และผมกำลังจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณฟังครับ