Salaryman Estator

VI สายแข็ง

Informações:

Synopsis

ถ้าคุณมีลักษณะนิสัยตามแบบที่ผมกำลังจะเล่าใน podcast นี้ผมเชื่อว่าคุณเป็น Value Investor สายแข็ง และสามารถประสบความสำเร็จในการลงทุนระยะยาวได้แน่นอนครับ