Salaryman Estator

ROE ชนะทุกสิ่ง!

Informações:

Synopsis

"ลงทุนหุ้นระยะยาวให้ดู ROE อย่างเดียวพอ" ... เรื่องนี้จริงแค่ครึ่งเดียวนะคร้บ ทำไมงั้น!? คลิกเลยครับ ผมจะเล่าให้ฟัง