Salaryman Estator

วิกฤตจะผ่านไป แต่โลกหลังวิกฤตอาจจะไม่เหมือนเดิม

Informações:

Synopsis

ใครๆ ก็บอกว่าเดี๋ยววิกฤตก็ผ่านไป ... ผมเห็นด้วยครับ แต่! โลกหลังวิกฤตอาจจะไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมยังไง? คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ