Salaryman Estator

ฟังฝ่าวิกฤต EP3 : กองทุนปิดกิจการ! อะไร? ยังไง?

Informações:

Synopsis

กองทุนปิดกิจการ! มันคืออะไร? เกิดขึ้นได้ยังไง? แล้วมันมีผลกระทบอะไรกับเราไม๊?