Salaryman Estator

ฟังฝ่าวิกฤต EP5 : วิกฤตแห่งความกลัว

Informações:

Synopsis

วิกฤตที่เรากำลังเจออยู่ไม่ใช่แค่ COVID-19 แต่มี "วิกฤตแห่งความกลัว" ด้วย ถ้าเราตระหนักรู้ว่ามีมันอยู่ ผมเชื่อว่าเราจะจัดการกับมันได้ดีขึ้นครับ