Salaryman Estator

ฟังฝ่าวิกฤต EP6 : อะไรที่รับไม่ไหว อย่าลงทุนครับ

Informações:

Synopsis

หลักการลงทุนที่สำคัญในภาวะวิกฤต "อย่าลงทุนในอะไรก็ตาม ที่เรารับผลลัพธ์ในกรณีเลวร้ายที่สุดไม่ไหว"