Rabbi Ari Kahn - Parsha Shiurim

Shemitah Shabbat and Exile (1)

Informações:

Synopsis

Parsha Shiurim by Rabbi Ari Kahn from rabbiarikahn.com