Rabbi Ari Kahn - Parsha Shiurim

Weekly parsha shiur at Yeshivat Sha'alvim/ trumah/Regaining Innocence

Informações:

Synopsis

Parsha Shiurim by Rabbi Ari Kahn from rabbiarikahn.com