Salaryman Estator

วิธีสร้างเงินทุนสำหรับคนทุนบาง

Informações:

Synopsis

ไม่ใช่ทุกคนที่เกิดมาพร้อมเงินทุนหนาปึกแต่คนที่ทุนบางก็สร้างเงินทุนของตัวเองได้นะครับ