Salaryman Estator

ตั้งเป้าหมายทางการเงินแต่ไม่เคยไปถึง? ผมมีตัวช่วยมาให้คุณครับ

Informações:

Synopsis

ทุกคนเคยตั้งเป้าหมายทางการเงิน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ทำยังไงให้ไปถึง? คุณต้องมีแผนที่นำทางคุณครับ...