Salaryman Estator

แชร์ลูกโซ่ดูยังไง? ผมขอเวลาคุณ 5 นาทีครับ

Informações:

Synopsis

แชร์ลูกโซ่ทำร้ายคนมาแล้วมากมายถ้าคุณยังไม่รู้ว่าจะป้องกันตัวเองจากมันยังไงผมขอเวลาคุณ 5 นาทีครับ แล้วคุณจะไม่ติดกับดักแชร์ลูกโซ่อีกเลย...