Salaryman Estator

วิกฤตเศรษฐกิจ? คนธรรมดาแบบเราควรทำยังไง?

Informações:

Synopsis

วิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดไม๊?แล้วคนธรรมดาแบบเราควรทำยังไง?ทำยังไงให้เราเป็นผู้อยู่รอดและได้ประโยชน์?คลิปนี้มีคำตอบครับ