Kru 4 Bami Kiao 4

[ครู4บะหมี่เกี๊ยว] EP1 คุยกันว่าอะไรคือ Podcast ว่ะ

Informações:

Synopsis

ครู 4 คน หาเรื่องมาคุยกัน ว่าแต่ Podcast นี่มันอะไร ยังไง EP แรกของ รายการการครู4บะหมี่เกี๊ยวเกิดขึ้นมาแบบงงๆ ด้วยความอยากมีรายการ Podcat เป็นของตัวเอง เราก็เลยคุยกันผ่าน Messger แล้วบันทึกเสียงไว้ ความใหม่ของการคุยกันตอนนู้นพอกลับมาฟังย้อนอีกที ก็ตลกดี ไม่พูดอะไรไปมั่งๆ ผิดๆถูกๆ เพราะ ไม่ได้เตรียมการกันไว้ก่อน แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หลังจากลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ ก็เริ่มค้นพบว่า Podcast ไม่ได้มีเฉพาะใน iPhone หรือของ Apple แต่มีช่องทางในการรับฟังเยอะแยะมากมายที่ไม่รู้ว่าระบบอินเตอร์เน็ตเนี่ยมันดึงข้อมูลกันไปมายังไง ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิการ Android เอง หรือ แพลตฟอร์มอีกหลายที่ ที่ค้นใน Google จะเจอเยอะเลย