Kru 4 Bami Kiao 4

[ครู4บะหมี่เกี๊ยว] EP2 คุยกับเด็ก ม.1 โรงเรียนและอนาคต

Informações:

Synopsis

สอนพิเศษ ก็เลยสัมภาษณ์ น้อง BM เด็กม.1 กันหน่อย ว่าบรรยากาศในโรงเรียนเป็นอย่างไรหรืออนาคตอยากจะประกอบอาชีพอะไร