Kru 4 Bami Kiao 4

[ครูบ่น] EP1 ปากกา

Informações:

Synopsis

รายการใหม่ "ครูบ่น" ไปเจออะไรมาเล็กน้อย แต่จริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่ ก็เอามาบ่นเพื่อบำบัดอารมณ์ให้เย็นลง EP แรกผมจะบ่นเรื่องพื้นๆ คือ "ปากกา" ซึ่งเป็นเรื่องติดตัวครูทุกคน Edited & Background Music by GarageBand (Brush Train Drumset 11.1 & Submersible Craft Beat.1) https://www.facebook.com/kru4bamikiao/ https://www.facebook.com/TeacherToComplain/ https://twitter.com/Kru4BamiKiao