Cass Och Krass

#30 Med Kristian Anttila

Informações:

Synopsis

Cass och Krass är podcasten där journalisterna Cassandra Alm och Ida Krasse diskuterar saker som intresserar och irriterar dem.